Hyundai

ZnačkaModelTyp motora
HYUNDAIACCENTG4ED
HYUNDAIACCENT 2PG4EE
HYUNDAIACCENT 2PG4ED
HYUNDAIACCENT 4PG4EE
HYUNDAIACCENT 4PG4ED
HYUNDAIATOSG4HE
HYUNDAIATOS PRIMEG4HG
HYUNDAIATOS PRIME AMICAG4HE
HYUNDAICENTENIALG6CU
HYUNDAICOUPEG4ED
HYUNDAICOUPEG6BA
HYUNDAICOUPEG4GC
HYUNDAIELANTRAG4ED
HYUNDAIELANTRAG4GC
HYUNDAIGETZG4HG
HYUNDAIGETZG4EE
HYUNDAIGETZG4ED
HYUNDAIGRANDEURG6DB
HYUNDAIH-1G4JS
HYUNDAII10G4HG
HYUNDAII20G4FA-L
HYUNDAII20G4FC
HYUNDAII30G4FA.L
HYUNDAII30G4FA
HYUNDAII30G4FC-L
HYUNDAII30G4FC
HYUNDAII30G4GC
HYUNDAII30CWG4FC
HYUNDAII30CWG4GC
HYUNDAIMATRIXG4ED
HYUNDAIMATRIX GLSG4ED
HYUNDAISANTA FEG4JP
HYUNDAISANTA FEG4JS
HYUNDAISANTA FE 4WDG6BA
HYUNDAISANTA FE 4WDG6EA
HYUNDAISANTA FE 4WDG4JS
HYUNDAISONATA/SONICAG6BV
HYUNDAISONATA/SONICAG6BA
HYUNDAISONATA/SONICAG4JP
HYUNDAISONATA/SONICAG4JP-EG
HYUNDAISONATA/SONICAG4KA
HYUNDAISONATA/SONICAJ6DB
HYUNDAITERRACANG6CU
HYUNDAITRAJETG6BA
HYUNDAITRAJETG4JP
HYUNDAITRAJETG4GC
HYUNDAITUCSONG4GC
HYUNDAITUCSON 4WDG6BA
HYUNDAITUCSON 4WDG4GC
HYUNDAIXG 25G6BV
HYUNDAIXG 30G6CT
HYUNDAIXG 35G6CU